Hannes Ignatiuksen säätiö palkitsi

04.05.2019

Kenraali Hannes Ignatiuksen Kadettisäätiön kirjallisuuspalkinnot jaettiin 2.5.2019. Tänä vuonna palkittiin 39 erilaista julkaisua. Lisäksi palkittiin kirjoittajia Sotilasaikakauslehdessä ja Kylkiraudassa. Palkintojen yhteisarvo on 92 200 euroa.

Arvioinnissa tärkeimmälle sijalle asetettiin säätiön sääntöihin kirjattu perusperiaate eli sotilaallista ammattitaitoa edistävät julkaisut ja sotatieteellisyys. Lisäksi arvioinnissa otettiin huomioon kunkin teoksen vaikuttavuus, sisällön mielenkiintoisuus, luettavuus, tieteellisyys, laajuus, julkaisuasu ja tekemiseen vaadittu työmäärä. Lopputulos on eri tekijöiden synteesin tulos.

Tänä vuonna myönnettiin yksi kunniapalkinto ja yksi erityispalkinto parhaasta työstä.

Erityispalkinto parhaasta työstä myönnettiin eversti evp. Ari Jussilalle teoksestaan "Karjalan lennosto 1980-2018. Kylmästä sodasta kansainvälistymiseen".

Kirjan taiton teki Jukka Nykänen ja historiatyöryhmä osaltaan oli tekemisen tukena. Kirjan rahoitti Karjalan lennoston kilta ry.