Pilven Veikko-lehti saa jatkoa

03.03.2019
Ilmavoimien kiltaliiton kaksi kertaa vuodessa julkaisema ja kaikille kiltojemme jäsenille jaettu lehti saa jatkoa.


Nykyisen päätoimittajan ilmoitettua lopettavansa on Ilmavoimien kymmenen killan muodostama kiltaliitto etsinyt vaihtoehtoa lehden toimittamisen jatkamiseksi. Pilven Veikkoa on toimitettu koko sen ilmestymisen ajan talkootyönä. Nyt esillä oli myös vaihtoehto ostaa toimitusvoimaa ulkopuolelta.

Lehden taloudellinen tilanne on kuitenkin tiukka eikä mahdollisuutta lisäkustannuksiin juurikaan ole. Ilmavoimien killat maksavat Ilmavoimien kiltaliiton jäsenyydestä 2 euroa jäsentä kohti, lisäksi Pilven Veikko -lehti saa avustuksen Ilmavoimien tukisäätiöltä sekä vaihtelevasti mainostuloja. Kustannukset ovat samaan aikaan koko ajan nousussa. Yhtenä suurimpana vuosittain kohonneet postituskulut, jotka ovat jo yhtä suuret kuin lehden muu toimittaminen.

Lehden jatko on toistaiseksi turvattu, kun uusi päätoimittaja löytyi sisäpiiristä. Satakunnan lennoston killan Janne Pauni ottaa lehden vetovastuun ja toimitussihteerinä jatkaa jo vuosia mukana ollut Leena Tiainen.

Pilven Veikolla on hyvät suhteet Ilmavoimiin ja se on saanut laadukkaista artikkeleistaan hyvää palautetta myös oman kiltamme jäseniltä. Mikään ei estä jäseniämme ehdottamasta hyviä aiheita yhteiseen lehteemme

Karjalan lennoston killan puolesta toivotamme menestystä uudelle toimitukselle !